SPRÅKUTVECKLANDE STRATEGIER DEL 4: VAR TYST OCH VÄNTA

Vi har pratat om hur man kan sätta ord på vad barnet ser och upplever, det vill säga “bjuda” mycket på språket för att stärka barnets språkförståelse och stimulera ordförrådsutvecklingen. Något som egentligen är lika viktigt, men ibland lätt att glömma av, är att också vänta in barnet. Det tar ibland lite tid för ett barn att ta in och bearbeta något du sagt eller lista ut vad som förväntas av det i en specifik situation, och håller vi som vuxna låda precis hela tiden ger vi inte barnet en chans att ge respons. Det slutar med att vi mest pratar till barnet; vi får en envägskommunikation. Därför är det viktigt att ge utrymme för barnet att kommunicera genom att själv sakta ner, ta pauser och vänta. Det kan ibland vara en särskild utmaning när det gäller barn som inte pratar alls, men också dessa barn kommunicerar - om än på andra sätt än med talade ord.


0

SPRÅKUTVECKLANDE STRATEGIER DEL 3: SÄTT ORD PÅ BARNETS VÄRLD

Jag har tidigare berättat om hur du kan använda rösten för att hjälpa ditt barn uppmärksamma och urskilja ord i strömmen av ljud. Hur du kan underlätta för barnet att förstå ordens innebörd har vi också varit inne på i serien, inte minst gällande kroppsspråk och gester som är fenomenala verktyg för att förstärka förståelsen av ord.

Idag tänkte jag ta upp ytterligare några användbara strategier för att underlätta för ditt barn att förstå ord och meningars betydelse. När barnet förstår språk skapas ju förutsättningar för att själv kunna använda språk! Dessa strategier kan användas både med barn som inte talar alls och med barn som kommit lite längre i sin språkutveckling - det viktiga är att uttrycka sig på en nivå strax över barnets egen uttrycksförmåga (läs gärna inlägget om proximala utvecklingszonen om du inte redan gjort det!)


språkstimulerande-strategier-sätt-ord-på-barnets-värld
0

SPRÅKUTVECKLANDE STRATEGIER DEL 2: RÖSTEN & KROPPSSPRÅKET

I förra inlägget beskrev jag hur orden “flyter ihop” när vi talar och att ordgränserna kan vara svåra att urskilja för ett litet barn. Förutom att förenkla och förkorta sina meningar i samtal med barnet tänkte jag idag nämna ytterligare några strategier du kan använda för att hjälpa barnet urskilja och förstå ord i strömmen av språkljud. Som vi redan vet måste barnet förstå ord för att kunna använda dem, och därför är alla sätt som underlättar och stärker språkförståelsen bra sätt! 


språkutvecklande-strategier-rösten-och-kroppsspråket

Använd rösten!

Barnets förståelse för vad du säger styrs inte enbart av innehållet i det du säger (orden och meningarna) utan kanske minst lika mycket av hur du säger det. Ditt sätt att använda rösten genom att betona viktiga ord och gärna överdriva intonationen hjälper till att skapa kontraster i ditt tal, vilket gör det lättare för barnet att separera orden ifrån varandra att höra att du säger till exempel Titta där är lampan och inte Ti tad är ärlam pan. 
0
Back to Top