SPRÅKUTVECKLANDE STRATEGIER DEL 3: SÄTT ORD PÅ BARNETS VÄRLD

Jag har tidigare berättat om hur du kan använda rösten för att hjälpa ditt barn uppmärksamma och urskilja ord i strömmen av ljud. Hur du kan underlätta för barnet att förstå ordens innebörd har vi också varit inne på i serien, inte minst gällande kroppsspråk och gester som är fenomenala verktyg för att förstärka förståelsen av ord.

Idag tänkte jag ta upp ytterligare några användbara strategier för att underlätta för ditt barn att förstå ord och meningars betydelse. När barnet förstår språk skapas ju förutsättningar för att själv kunna använda språk! Dessa strategier kan användas både med barn som inte talar alls och med barn som kommit lite längre i sin språkutveckling - det viktiga är att uttrycka sig på en nivå strax över barnets egen uttrycksförmåga (läs gärna inlägget om proximala utvecklingszonen om du inte redan gjort det!)


språkstimulerande-strategier-sätt-ord-på-barnets-värld

Kommentera och beskriv...

1. Kommentera och beskriv vad som händer just nu. De tidigaste ord barn lär sig förstå och använda är ofta konkreta ord kopplade till lek och/eller vardagliga rutiner. Gör det till en vana att prata högt om vardagliga rutiner ni håller på med här och nu så att barnet får höra samma ord på en regelbunden basis. Kommentera även vad som händer runtomkring er och använd gärna utrop och ljudeffekter som fångar barnets uppmärksamhet som: oj!, wow!, äsch!, uh-oh!, wiiii! och så vidare. Dessa uttryck fungerar också som ord, är enkla att härma OCH motiverande för barnet att använda, vilket gör dem särskilt lämpade för små barn som ännu inte talar många ord.

2. Kommentera och beskriv vad du själv gör. Med andra ord - tänk högt!

Mamma/pappa ska torka bordet. Och diska lite. Då tar vi kastrullen… Och alla knivarna… Och glasen…

3. Kommentera och beskriv vad barnet gör. Ge barnet ord för vad det upplever genom att kommentera och beskriva vad barnet äter, leker med, tittar på, håller i, pekar på och så vidare. Språket blir som mest begripligt och meningsfullt för barnet när du benämner och beskriver det som barnet har sitt fokus på just precis nu (hellre än något som hände igår eller finns i ett annat rum). Det kanske kan låta så här:

Du kastar bollen! Bra!
Oj vad du springer!
Tycker du om den boken?
Nämen klappar du! Klapp klapp!
Var tog nallen vägen? Tappade du den? Där är den!
Åh, har du sett så mycket regn...

Upprepa

Det blir enklare för barnet att uppmärksamma, förstå och använda nya ord om de får höra dem flera gånger. Gör det till en vana att upprepa nya och kanske svåra ord för barnet när du kommenterar och beskriver vad som händer i lek eller vardagliga situationer. Du kan upprepa ordet i flera korta satser efter varandra, ungefär så här:

Titta en buss! Ser du bussen? Där åker bussen! Hejdå bussen!

På det här sättet blir det lättare för barnet att förstå vad det är för slags ord och hur det kan användas, och det blir då också lättare för barnet att tillägna sig ordet i sitt ordförråd. Jämför exempelvis yttrandena nedan och fundera över vilken situation barnet har störst chanser att uppfatta och förstå ordet städa:

1) Nu är det dags att städa bort alla leksakerna och gå och äta kvällsmat innan vi ska borsta tänderna och sätta på pyjamasen!

2) Kom! Vi ska städa. Städa leksakerna! Titta, mamma/pappa städar (visar genom att plocka saker). Nu städar vi! Vad fint du städar!

I exempel 1 hörde barnet ordet “städa” en gång i en lång mening inbäddat bland många andra (kanske okända) ord. I exempel 2 hörde barnet ordet fem gånger i olika korta meningskontexter, där föräldern dessutom demonstrerade vad som menades. Barnet hade fem möjligheter att uppmärksamma och lägga ordet på minnet och fem möjligheter att förstå ordets betydelse eftersom föräldern gav exempel på olika sätt att använda ordet. Barnet kan då förstå att städa är något man kan göra när man lekt med leksaker, något man kan göra tillsammans, och något man kan göra fint. Flera olika saker att “hänga upp” ordet städa på alltså! (På samma sätt fungerar det ju för oss vuxna. Få av oss skulle nog lägga oss till med ord som hegemoni, perplex eller flegmatisk efter att ha hört dem en gång! Vi behöver först greppa betydelsen ordentligt, och det gör vi först när vi hört ordet användas ett antal gånger.)

Du kan även pröva att upprepa ord flera gånger i följd samtidigt som du eller barnet gör det ordet beskriver. Det blir då väldigt konkret för barnet, och upprepningen ökar chanserna att barnet identifierar ordet och lägger det på minnet. Lek med rösten, ramsa eller sjung på ordet så blir det mer intressant för barnet! Några exempel på vardagliga ord att upprepa flera gånger i följd kan vara:

Tvätta tvätta tvätta....
Kasta kasta kasta…
Klappa klappa klappa…
Städa städa städa…
Upp upp upp upp! (t ex när ni bygger med klossar eller du lyfter upp barnet)

Lagom är bäst

Att prata högt med sitt barn på det här sättet kommer helt av sig själv för vissa, medan andra tycker att det känns konstlat (särskilt om barnet inte pratar så mycket tillbaka), och då behöver man kanske anstränga sig lite mer. Något jag vet av egen erfarenhet både hos mig själv och andra vuxna är att man tenderar att interagera och tala mindre med barn som själva är tysta och mer med barn som talar och ger respons (trots att det kanske är barnen som inte talar som är i störst behov av att höra mycket språk). Om ditt barn visar tecken på en försenad tal- och språkutveckling är det alltså särskilt viktigt att komma ihåg att prata mycket med barnet och använda de här strategierna ofta. Det är såklart inte meningen att du ska överanvända dem och hålla låda precis hela tiden, men använd dem så ofta som det känns naturligt och bra (och våga pröva även om det känns ovant!).

Om du är orolig för ditt barns språkutveckling tycker jag att du (förutom att läsa min blogg) även ska kontakta BVC och be om remiss till logoped för en närmare bedömning av just ditt barns tal- och språkutveckling.

Fler språkutvecklande strategier i serien:
Del 1: En gyllene tumregel
Del 2: Rösten & kroppsspråket
Del 4: Var tyst och vänta
Del 5: Rätta mindre och omformulera mer 
Del 6: Kräv inte prat
Del 7: Så lockar du barnet till att prata mer 

Inga kommentarer

Back to Top